Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Production and Service of Acrylic Piate. 2021-05-22 ~ 2024-05-21 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Test Report Test Report Other Plexiglass Flame Retardant Plate 2019-04-11 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report SGS PMMA PROVINCE 2019-04-18 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report SGS PMMA PROVINCE 2019-04-18 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report SGS PMMA PROVINCE 2019-04-18 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS SGS Acrylic sheets 2016-09-26 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này